Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 702 Pangan Ma Roti On

1
Pangan ma roti on i ma daging ni Tuhan Jesus,
Inum ma sian i mudar ni Tuhanta do i.

2
Jalo ma, pangan ma, asa sai tongtong Ho margogo,
Inum ma sian i ngolu na manongtong di ho.