Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 703 Rap Ma Hita Lao Manganhon

1
Rap ma hita lao manganhon roti on,
Parhitean ni daging ni Tuhan i.
Pos ma rohanta i, hot haporseaon i,
Lao manjalo hangoluan i.

2
Rap ma hita lao manginum anggur on,
I ma mudar ni Tuhanta Jesus i.

3
Rap ma hita lao marningot Tuhan i,
Rap ma hita lao marningot Tuhan i,

4
Rap ma hita lao mamuji Tuhan i
Rap ma hita lao mamuji Tuhan i.

5
Rap ma hita lao manomba Tuhan i,
Rap ma hita lao manomba Tuhan i.

6
Rap ma hita mangoloi Tuhanta i
Rap ma hita mangoloi Tuhanta i.