#Rohani

Buku Ende No. 786 Digomgomanmi O Tuhan

HKBP

1
Di gomgomanMi o Tuhan ndang adong hami punjung,
Ndang adong na so parjambar di angka pasupasuM
Mauliate rohanami sai tongtong tu Ho Tuhan,
Alani sude na denggan binagabagahonMi.

2
Ndang tu batu partahanan manang podang na tajom,
Tu huaso ni tondiM do marhaposan hami on,
Sai suanhon ma tu hami roha mauliate i,
Ala haluaonnami ni asi-asihonMi.

3
Sai ajari hami Tuhan, manghalashon basaMi,
I ma jabu nang Huria dohot parguruan i,
Tondi na ungkap tu dongan di bagasan holong i,
Bangso nang negaranami, na denggan maruhum i.

4
Mauliate hudok hami, ala angka dongan i,
Naung manjoloani hami, nang lea sangap pe i,
Ala ni angka Apostel dohot Panurirang i,
Na satia manindangi pararathon hataMi.

5
Debata ni hatigoran dohot hasintongan i,
Sai palua Bangsonami, sian parbolatan i,
Sai pahot ma rohanami, marhaporseaon i,
Lam parringgas rohanami, masihaholongan.