#Rohani

Buku Ende No. 780 Piga Ma Torop Ni Bintang

HKBP

1
Piga ma torop ni bintang angka na di langit an
Dohot ombun na marserak na di hajanghajang an?
Debata do umbotosa ro di angka bilanganna,
Ndang adong agia sada na buni de Debata.

2
Piga ma torop ni ihan, na di laut na bidang an,
Dohot pidong na sai habang na martonga langit an,
Debata do umbotosa, namananda nang goarna,
Ai luhut na tinompa Na disarihon Debata.

3
Piga ma angka dakdanak di toru ni langit i,
Na hisar na las rohana dungo di manogot i?
Debata parasiroha, sumarihon saluhutna,
Ho tongtong parmuduonNa, pos roham di Debata.