#Rohani

Buku Ende No. 782 Tuhan Debatanta

HKBP

1
Tuhan Debatanta Sipanompa i,
Na mananda hita AnakkonNa i.

2
Angka tangiangta nang holsonta i,
Ditangihon Ama na di surgo i.

3
Ngolu sipanganon disarihon do,
Nang angka na pogos di parmudu do.

4
Beta talului harajaonNa i,
Nang hatigoranNa di ngolunta i.