Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 787 Ingkon Monang Hita

1
Ingkon monang hita, Ingkon monang hita
ingkon monang di ujungna.
Naporsea do au di Debata, ingkon monang hita.

2
Ala hatigoran, ala hatigoran,
Hita monang diujung na
Na porsea do ………

3
Kristus do donganta, Kristus do donganta
Kristus do pamonang hita.
Na porsea do ………

4
Rap masihaposan, rap masihaposan
Rap masihaposan hita.
Na porsea do ………

5
Masitangiangan, masitangiangan
Masitangiangan hita.
Na porsea do ………

6
Rap masiurupan, rap masiurupan
Rap masiurupan hita.
Na porsea do ………

7
Dame ma di hita, dame ma di hita
Dame ma tongtong di hita.
Naporsea do au di Debata, ingkon dame hita.