Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No 678 Pauba Roham

1
Pauba roham tu Jahowa,
Pauba roham tu Debata.
Pauba roham tu Jahowa,
Pauba roham tu Debatam.

2
Marhaposan ho tu Jahowa,
Marhaposan ho tu Debatam,
Marhaposan ho tu Jahowa,
Marhaposan ho tu Debatam.

3
Sai radoti ma hatigoran,
Sai radoti haholongan i,
Sai radoti ma hatigoran,
Sai radoti haholongon i.