Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 672 Tung Godang Situtu

1
Tung godang situtu ulaonmu antong, dipasahat Tuhanta tu ho
ndang adong be tingkim, marnalemba tahe, ngolumi bahen tiruan tongtong
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i, so mangkirim balosna tu ho.
Debata do marnida na niulami, manang na adong parbue ni i.

2
Ai lambok do soara ni Tuhanta i, ro ma ho las ma nang rohami,
Sai taingot tongtong hata ni Tuhan i, Mangarahon jolma tu Tuhan i.

3
Alanii boan ma, sondang na tiur i, boan ma hata ni Tuhan i,
Sai urupi na pogos na mardangol i, asa ro tu Jesus Tuhanta i.