#Rohani

Buku Ende No. 510 Silu Soso I Ma Donganmu

HKBP

1
Silu sosoi ma donganmu jolma, ni lilianan ni portibi on
Angkupi, boan ma lan tu Tuhanta, angka na lilu dibaen tano on
Ho naung tardarat do lao padarathon.
Tanda naung Jesus do hinalomom.

2
Nang na jumahat i, di nasailaon, asal ma muba tu joloan on.
Dijangkon Jesus do, ai naung ditaon
Godang na bernit manesa dosam. Sulingkit rohami,
Manang na piga, naung niarahonmi tu Debata

3
Bagas di roha do buni siholna, mangkalungunhon na sun denggan i.
Aut tung sinunggul ni holong ni roha,
Tibu ma dopot i Tuhanta i, naung sumeahon do hangoluanna,
Mangungkap dalan tu Amanta i.

4
Madokdokhu di ho manogu jolma, aithon ma gogo ni Jesus tu ho.
Unang mansadi ho magandos hata,
Sai na adong do mangihut tu ho.
Asa lam ganda ma silas ni roha, di Sipadomu ho tu Debata.