#Rohani

Buku Ende No. 507 Habangsa Parasian I

HKBP

1
Habangsa parasian i, parsilang ni Tuhanta i!
Tusi hatop maporus au di na marhasusaan au.

2
Habangsa parasian i, di angka na targogot i,
Tarapul au dibahen i, ai Jesus sipalua i.

3
Habangsa parasian i, di angka na tarunjun i.
Ai hamonangan bolon do, rade di ganup na saut ro.

4
Tu dia ma maporus au, punjung jotjot nang marsak au?
Hutopot haporusanki, habangsa parasian i.