Lirikanmu

Aransa Trio

Lirik Tu Pulo Batam Ma Ho Ro

*
Hata  ni natua tua mi ido na patatahon rohakki
Hapogoson ni dainang i naso boi tarjua doi
Alai tung boasa ma ito hatahon on nai tu jolmai

**
Alani do da ito asa so marboa boa au tu ho
Padaohon lakkaki au sian ho ai tumagon ma dao
Molo tung saritaonmu au jaloonku namai

Reff
Molo masihol ho tu au tu pulo batam ma ho ro
Disi do au disi do au dipondok ruli do au ito paima ho
Unang salahon au ito nang so martona au tu ho
Tumagon namai da hasian nang pe haccit hutaon ma da hasian
Tu pulo batam ma ho ro tu pondok ruli hasian

**
Alani do da ito asa so marboa boa au tu ho
Padaohon lakkaki au sian ho ai tumagon ma dao
Molo tung saritaonmu au jaloonku namai

Reff
Molo masihol ho tu au tu pulo batam ma ho ro
Disi do au disi do au dipondok ruli do au ito paima ho
Unang salahon au ito nang so martona au tu ho
Tumagon namai da hasian nang pe haccit hutaon ma da hasian
Tu pulo batam ma ho ro tu pondok ruli hasian
Molo masihol ho tu au
Tu pulo batam ma ho ro