Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 774 Tung Mabaor Sian Ho

1
Tung mabaor sian Ho, mual hangoluan i,
Ai torop pe batang aek angka dolok dohot rura,
Nang pe langit dohot tano
Ho do na manompa i,
Ho do na manompa i, Ho do na manompa i,
Ho do manompa i.

2
Ai huboto do tangkas hagoonMi Tuhan,
Ho do na so hatudosan na tongtong Ho pasangapon
Las rohangku pasangaphon,
Ro marsomba tu joloM, ro marsomba tu joloM
Ro marsomba tu joloM, ro marsomba tu joloM.

3
Tung tarapul rohangki mingot denggan basaMi,
Ndang tarasam be argana ndang marbatas
Nang godangna, disondangi do rohangku,
Lao mamereng holongMi, lao mamereng holongMi,
Lao mamereng holongMi, lao mamereng holongMi.

4
Huhilala holongMi na manogu rohangki,
Unang loas au be lilu mana dinghon ho Tuhanhu,
Pandang i do tujuonhu,
Saleleng di ngolungki, saleleng di ngolungki,
Saleleng di ngolungki, saleleng di ngolungki.