Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 755 Haposan Ho Tuhan

1
Haposan Ho Tuhan, hot do holongMu
Di las ni roha tingki arsak pe
Asi ni rohaMi nang pambaenanMu
Ho Sipalua pangondingan pe.
Haposan Ho Tuhan haposan Ho Tuhan
Ndang na mansohot asi ni rohaM
Nasa na ringkot di au di parade
Tung ala ni asiM do i sude.

2
Logo ni ari nang rondo ni ari
Nang tano laut bulan bintang i
Sude tinompaMi manghatindangkon
Denggan ni basaMi di hami on.
Haposan Ho Tuhan ………

3
Di rade Ho do dame na manongtong
Di togu Ho do au di dalanki
Marlas ni roha au marpanghirimon
Jala margogo ala basaMi
Haposan Ho Tuhan ………