Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 623 Tarsilang Ho

1
Tarsilang Ho, manobus au, tung longang rohangki,
MudarMu na badia i, manesa dosangki.

2
Ndang na tarasam balga ni, holong ni rohaMi,
Durus mudarMu Tuhanki, ala ni dosangki.

3
Hulehon ma Tuhan tu Ho, saluhut diringkon,
Lao mangoloi Ho Tuhanki, saleleng ngolungki.