Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 597B Baritahon Di Dolok

1
Baritahon di dolok di rura di sude inganan,
Baritahon di dolok naung tubu Kristus i.
Ro do surusuruan tu ladang Efrata,
Mandapothon parmahan,
Tompu mansai torang

2
Baritahon di dolok di rura di sude inganan,
Baritahon di dolok, naung tubu Kristus i.
Mabiar do parmahan tu pardisurgo i
Angka surusuruan marende borngin i
Baritahon di dolok……….

3
Baritahon di dolok di rura di sude inganan,
Diborhos do Tuhanta dipanggagatan i
Songon na pinaboa ni pardisurgo i
Baritahon di dolok……….