Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 576 Puji Ma Debatanta

1
Puji ma Debatanta O huriaNa i
Tapuji ma Tuhanta hamu ruasNa i.
Nang gok pe parungkilon nang hasusaan i
Ndang pola ho mabiar jonok do Tuhan i

2
Ho do naung pinillitNa marhite hata i.
Nunga diuarihon marhite padan i,
Ingkon parmuduonNa, dilele musu i
Tuhanta ma haposi haporseai ma i.

3
Ina na pantas roha, na holong roha i
Tung so tadingkononNa, tinubuhonna i,
Nang holong ni Tuhanta, ndang olo mose i
Tung so tadingkononNa ho hasianNa i.

4
Antong unang mabiar hamu na Kristen i
Ditongos Pangurupi di parmaraan i,
Ditongos apul-apul Sipalas roha i.
Malua sian dosa sude ruasNa i.

5
Ndang dung tarsolsol bagi Tuhan na songkal i
Dipadan binahenNa, tu huriaNa i,
Tongtong parmuduonNa, marhite hata i
Ulaon nabadia nang pandidion i.

6
Tapuji Debatanta parasi roha i.
Angka pasupasuNa, ndang hasuhatan i
Ibana pasadahon sude ruasNa i
Sai dipadimun-dimun nuaeng nang sogot i.