Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 529 Angka Naung Monding

1
Angka naung monding di tano on, angka naung sahat tu ginjang an.
Sai dipaima nang dohot ho, Asa tu ginjang dohot ho ro.
Angka naung sahat managam ho, Tu hatuaon dohot ho ro.
Angka di ginjang lului ma i, bereng Tuhanmu. Golom ma i.

2
Jumolo lao do anakkonMi, asa tu ginjang lao rohami,
Unang tarlalap di arsakmi. Oloi Tuhanmu na manjou i.
Angka….

3
Nang hahaanggi naung sahat i, managam ho do, na lilu i.
Nang ripemu nang ibotomi, sude managam haroromi.
Angka…..