Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 523 Songgop Tu Hami

1
Aning andigan do tarbahen au, tu surgo i, tu surgo i
Asa huida disi Tuhanki, di surgo i, di surgo i
Lan do na porsuk siaeon dison, sonang di surgo do tondingkinon.
Alani i sai malungun do au, tu surgo i, tu surgo i.

2
Sai guru di lomoMi ma au on :,: Mian dison:,:
Butbut na jat, baen ias rohangkon :,: Di tano on:,:
Holong rohangku di Jesus tongtong, nang hahaanggi di portibi on
Sai na managam do rohangkinon. Di haroroM tu tano on.

3
Sonang dison, sonangan do disan, aha dope hurang tahe?
Asal tung sai marsihohot au on :,: tu Ho Tuhan:,:
Sai sonang au tumpahanMu dison, sonang rohangku,
Dung tos hosangkon: Asal ma Jesus jambarhu tahe,
Aha muse hurang dope?