Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 515 Ringgas Ma Ta Paboa

1
Ringgas ma ta paboa naung monang Kristus i,
Rade do hasesaan ni angka dosa i.
Di goar ni Tuhanta i do hamonangan i!
Ringgas ma tapaboa naung monang Kristus i.

2
GoarNa tapaboa tu liat tano on,
Ai i do na manggohi tongtong rohanta on.
Taaithon ma gogoNa i na so dung talu i.
GoarNa tapaboa tu liat tano i.

3
Tung tano bato Goar ni Jesus Tuhan i.
Tu Goar i maporus sude na gale i.
Nang mangalantap udan i, nang pur alogo i,
Tung tano bato Goar ni Jesus, Tuhan i.

4
Taboan ma goarNa tu angka jolma i.
Torop na so mananda Jesus Tuhanta i. Sibolis nioloan i,
Ai dililuhon i. Taboan ma Goarna tu angka jolma i.