Lirikanmu

Dior Sister

Lirik Oppung Ni Si Talli

Tralala trilili
Nungga malala di hilhili
Occop bereng occop bereng
Gula gula namarrara i

Tralala trilili 
Nungga malala di hilhili
Occop bereng occop bereng
Gula gula namarrara i

  Hubuat ma roti kalapa
  Hubaen mai dongan ni kopi
 Juppang hu sada ina ina
  Holan na manggosipi

  Hubuat ma roti kalapa
  Gula nai di tonga tonga
  Tanda maho eda parbada
  Si gondang hata si ganjang  
  dila...
 
  Bac to Tralala....

  Hubuat ma tali ni gitar
  Hubaen tali ni husapi
  Sai holan na hingar hingar
  Huhut muse mai da 
  Makkusapi...

  Hutaba ma bona ni pisang
  Nadi topi ni jabu jabi
  Parhundulna pe sai 
  Sai ranggang....
  Tarsongon oppung nisi tali