Lirikanmu

Style Voice

Lirik Anak Sasada

ANAK SASADA
Cipt. Liberty Panjaitan

Anak Sasada
Anak Hasian Ku
Anak Siboan Goar.. Na Patorushon
Harajahon ki

Unang Gabe Mandele Ho
Nang Pe Holan Sasada Ho
Ho Sibahen Asrhak.. Sibahen Sonang
Dingolukhi

Reef
Dang Na Hupangido i Amang
Holan Ho Sasada Ho Di Ngoluki
Tampuk Ni Pusupusu ki
Tumtum ni Siubehon i
Unang Mabiar Ho Amang
Lao Mandali ni Ngolui i
Huboan doho di Tangiang hi
Rap Dohot Dainang Pangitubumi

Marbisuk ma Ho Amang
Ingot Ma Akka Podaki
Soadong Anggi Ibotomi.. Dongan mu lao
Marpanukunan

Kembali Ke Reff