Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 374 Jesus Manjou Ho

1
Jesus manjou ho, pardosa sai ro tu Jesusmi na ba sa i.
Bege panjouNa, so tung togang ho, tomu si palua i.
Bege ma i, bege ma i, Jesus manobus ho, sae do sude dosami.

2
Jesus manjou ho, sai pos ma roham,
Bege ma on sadari on: Angka na loja, na sorat sai ro,
Ai dipasonang nang ho.
Bege ma i, bege ma i, Jesus manobus ho, sae do sude dosami.

3
Jesus manjou ho, dijou dohot au
Las rohangki ala ni i, leleng di tano so sonang au on.
Nuaeng gok dame au on. Bege ma i, d. u

4
Jesus manjou ho, parjalang na dao,
Sai mulak ho, hatop ho ro, dihaholongi rohaNa nang ho,
Talak pintuNa di ho. Bege ma i, d. u.