Lirikanmu

Daniel Folala Zalukhu

Lirik Lagu Nias Sembagu Khou Khigu

yae ngaro dodo
dautuno khomo
akhi omasi’o
sino ara moi langu dodo
taria mano uohe mofokho

mo rofi-rofi
ginoto silalo
meno taduno-uno
fefu zalua keseda silalo
nofaoma tatehe khi saoha golo

hanawa’ofuli ofatika
bandrofida sinomanalu’i khi tora taluniha
bologo dodo uandrokhomo
boi balio fokho-fokho hogogu
sombagu khou khigu
sombagu khou khigu
lofa’abologu