#Daerah

Lirik BÖWÖ TANDRA LUO

Snada Trio ft Azwin Harefa

Mege lōfaduhu bakha ba dōdō
Ba duria fehede nisao’ō
Lō ube’e ba dōdō melō i’ila hōrō
Abua gōlō dania nalō itōrō....

Meso zame’e Li niha bō’ō
Faudu Luo so ndrao ba da’ō
Duhu Afatō dōdō hawa’ōfawini’ō
Me ōwaō khōgu nakhi faya da’ō

Reff :
Tandra luo nibe’egu siso ba mbōlōkhamō
Tandra wa'omasigu khōu da’ō
Hena mōi’ō ba mbō’ō u’andrō khōu bōi tibo’ō
Mesalahi mbotogu wō da’ō

Afōkhō sa mena’ō yawara ha’uwa’ō
Tenga tōla nosugu ndraugō