Lirik Sujud

Oleh Friska
Kategori Daerah
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 31-03-2021 

Lirik Sujud

Tengah peuting dina jempling abdi nyaring
Rus ras kana paripolah nu teu nyurup jeung pangeling
Pangeling pepeling ati tur panggeuing raksa diri
Rumaos seueurna dosa nu dilampah beurang peuting

Duh pangeran Gusti Alloh nu marengan
Tampi ieu sujud abdi nu tos seueur dosana diri
Mugia tiasa katampi bakti abdi mung ka Gusti
Mugia tiasa ngahampura sangkan abdi hirup bagja

Reff

Duh gusti tampi sembah sujud abdi
Tos seueur milampah dosa
Tapi abdi teu upaya
Gusti Alloh mah maha uninga maha welas maha asih
Kana naon nu dipilampah
Abdu nyungkeun rido Gusti