Lirikanmu

Santana Trio

Lirik Bunga Na Malos

*
Nabagas do ito aek ni tao toba
Nabagas do ito lombang si sera-sera
Alai Jolma manongnong naboi dope langean
Manang jolma magulang naboi dope luluan

**
Boha ma lungunkon bagas dang hasuhatan
Songon langit jinunjung dang na marhaujungan
Dung di tongoshon ho ma surat parsirangan
Surat parsirangan na mardongan Undangan

Reff
Dang tarbahen au ito mandulo ho tu pestami
Jalo ma ito nahutongos i songon tuppakki
Bunga naung malos i songon ganti ni dirikki
Songon bunga i Ma ito rohakki malos hasian
Ho do da ito boi lupa tu au
Anggo au dang na boi lupa tu ho

Martapian pe ahu ito bohim do haberengan
Mangan pe ahu ito bohim do sai targombar
Hundul marangan-angan ho do songgop di pikkiran