Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 839 Uli Ni Tingki I

1
Denggan ni tingki i, i ma tingki halehetan na i
Saluhut na tung denggan di baen Ho o Tuhanki,
Na mambaen las roha ni bangsoMi.

2
Uli ni tingki i, molo jumpang tingki ni Tuhan i,
Parrohai ma au Tuhan mangantusi dalanMi,
Asa tarpatupa au lomoMi.

3
Sonang ni tingki i, molo jumpang ari ni Tuhanki,
Lehon tondiMi Tuhan gohi roha tondingki,
Lao mambaen na denggan tu dongan i.