#Rohani

Buku Ende No. 804 Ripe Namarlas Ni Roha

HKBP

1
Ripe na marlas ni roha di bagasan Tuhan i,
Holong na masihaposan i do siradotanki,
Rut, Debora nang Maria i do sitiruonki
Gok pe mara siboluson sai na hot do padanki.

2
Ndang humordit be tondingku ala parungkilon i,
Hata ni Tuhanta Jesus patiurhon tondingki,
Tapamanat humaliang tung torop na susa i,
Tapagalak palitonta patiurhon dongan i.

3
I tabaen ma las ni roha tu angka na marsak i,
Pargogoi angka na loja taradoti angka i,
Rap ma hita paradehon sundut na umposo i,
Asa di bagasan holong nang ngoluna bolus i.