Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 748 Sonang Ma Ho

1
Sonang ma ho, sabam ma ho rohanghu
Benget ma ho manaon na hansit i,
Pasahat ma luhutna tu Tuhanmu
Hoihoim nang parsorionmi.
Pos ma roham haposan do Tuhanmu
Na paujunghon parungkilonmi.

2
Sonang ma ho, sabam ma ho rohangku,
Tuhanmu baen pature langkami.
Ai di tanganNa do tingki na salpu,
Ro di luhutna ariarimi.
Ari na tiur do sijaloonmu,
Pinarade ni Jesus Tuhanmi.

3
Sonang ma ho, sabam ma ho rohangku,
Nang pe naung lao hinaholonganmi.
Hansitna i tutu sitaononmu,
Tinadinghon ni hinaholonganmi.
Tuhanmu ma na magapul rohamu,
Mambaen mardame sonang rohami.

4
Sonang ma ho, sabam ma ho rohangku,
Satongkinai ro ma tingkina i.
Pajumpang dohot hinaholonganmu,
Di surgo i rap dohot Tuhanmi.
Ndang na hapalang be las ni rohamu,
Di hasonangan salelengna i.