Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 518 Marsinondang Dibaen

1
Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohana i,
Jala hita do disuru, asa ta paboa i.
Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i.

2
Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.

3
Haholomon mangkuphupi toropan di tano i,
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.

4
Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.