Lirikanmu

Trio Ambisi

Lirik Holan Dua

Dua songon pat ni manuk
Sai marsitukkol-tukkolan
Unang telpang parsiamun
Unang teleng dihambirang

Sai marsitogu-toguan
Unang tinggang ditongan dalan

Dua songon pat ni manuk
Rap marhais rap martuduk
Unang sada na butongan
Hape sada sai hurangan

Sai marsirurup-urupan
Asa sude rappak sonang

Reff :
Ingot ma i hasian anakku
Anak panggoaran
Anju-anju anggimi
Sai patalu rohami martinodohon

Peop ma i tondikku
Oh amang anak siampudan
Unang alo hahami
Mangoloi ho amang asa tung denggan

Ai molo adong pamola-mola
Ai so na adong panonga-nonga
Holan dua hamuna
Dibasa-basahon Tuhan
Sai tontong marsihaholongan

Reff :
Ingot ma i hasian anakku
Anak panggoaran
Anju-anju anggimi
Sai patalu rohami martinodohon

Peop ma i tondikku
Oh amang anak siampudan
Unang alo hahami
Mangoloi ho amang asa tung denggan

Ai molo adong pamola-mola
Ai so na adong panonga-nonga
Holan dua hamuna
Dibasa-basahon Tuhan
Sai tontong marsihaholongan