Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 419 Ho Na Marsak Roha I

1
Ho na marsak roha i, ro tu silang i,
Boan nasa arsak mi tu parsilang i.
Sai usehon rohami, ai di bege Jesus i.
Silang ni Tuhanmu do haporusanmi.

2
Topot parasian i di parsilang i.
Sai maporus ma tusi, Jesus do disi.
Nang jorbut dosam ale, Jesus mangurasi be.
Silang ni Tuhanmu do haporusanmi.

3
Tung humophop ho, ale, mate Jesus i.
Sae dosam dibaen tahe di parsilang i.
Na mabaor do ngolumi sian hau parsilang i.
Silang ni Tuhanmu do haporusanmi.

4
Uli ni barita ni na tarsilang i!
Ngolu dapot ho disi dibaen Jesus i.
Hasonangan, dame pe, tohapmi disi, ale!
Silang ni Tuhanmu do haporusanmi