Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 417 Rade Situtu Haluaon

1
Rade situtu haluaon, na naeng tangkuponmu antong.
Rade nang di ho hatuaon, sihalashononmu tongtong.
Bernit do ditaon Tuhanmu pasaehon dosam sasude.
Tung unang paujat Ibana, sai jangkon pangkophopNa i.

2
Patedek sude hahurangan, topoti sandok dosami,
Pangido: Sai sesa o Tuhan, sude pangalaosionki.
Datdati, sai saut botoonmu naung sesa dosam sasude;
Mardame dagingmu nang tondi, maniop tongtong Tuhan i.

3
PangkophopNa i parangehon, pasangap Tuhanmu antong.
Ibana buas mangalehon tu ho, hasonangan tongtong.
Sandok sian holso malua, nang sian biarmu sude,
Sonang nama ho na martua, mangkirim tongtong surgo i.