#Daerah

Lirik Unang Mabiar Ho

Frans Naga Voice

Dang Hea Hudok
Manang Huhatindangkon
Na Holom i Na Tiur
Ai Dang na Saonari Au di Tanda Ho

Nang Godang Mandok
Jala na Pasuharhon
Nabontar tu Nabirong
Alai Rohangkon Dang Songon i

Reff:
Unang Mabiar Ho
Manghaholongi Au
Paposma Roham 
Mangihuthon Au
Hasudungan

Unang Sai Lomos Ho Di Hadirionki
Dasip do Hubaen Holong ni Roham
Di Rohangki
Tung So Bahenonku
Imbang ni Holongmi
Tung So Litohanku
Ias ni Rohami