Lirikanmu

Arghana Trio

Lirik Rela Do Au ~ Arghana Trio

Molo... ikkon marsirang ma hape 
Pangidoan mu pangidoan mu tu au ito
Tung maccai borat huhilala ito
Parsirangan on parsirangan on hujalo do i

Rela do au ito asalma bahagia ho
Molo inama nadumeggan di ho
Rela do au ito
Ai holan sada do pangidoanku tuho
Lupahon ma au lupahon ma au 
Sian roha mi

Tung maccai borat huhilala ito
Parsirangan on parsirangan on hujalo do i

Rela do au ito asalma bahagia ho
Molo inama nadumeggan di ho
Rela do au ito
Ai holan sada do pangidoanku tuho
Lupahon ma au lupahon ma au 
Sian roha mi