Lirikanmu

Jhon Kenedy Nadeak ft Elvitara

Lirik Marsirang Langka

Tonami mandok tu ahu 
Asa ro ahu mandapothon ho, tu parjalanganmi
Dang hutilli loja, so husarihon ila
Holan naeng pajumpang dohot ho
Tarottohon ahu dung huida bohimi, si doli na sai mambahen ahu tarhirim

Di borngin na sasada i
Tarpodom ma ho di abinganki, sonang na i tahe
Dang boi nok simalolongki, paida-ida bohimi
Huhut sai marhusori rohangki
Ra do ho laho donganki pasada holong, si boru na sai mambahen ahu tarhirim

Reff: 
Manogot na i dung naeng marsirang langka
Sai busisaon ahu dang tardok manang aha
Boasa dang adong ho, di dalan na hupillit i
Holan sasada ahu ma hape, dohot holong ni rohangki

Tung so hutagam, na boi tioponhu ho
Tung so hurimpu, na so ahu di rohami
Alai langkatta na ingkon marsirang, dang boi juaon ta

Tung so adong ho
Tung so adong ho
Di dalan na hupillit i