Lirikanmu

Ecy Situmeang

Lirik Nomor Sada Doho Di Au

#
nomor sada do ho di au ito 
oke punya do ho da hasian penampilanmu haburjuon mu putten sappulu di au hasian
penampilanmu haburjuon mu putten sappulu di au hasian

##
ganup tokkin sai busisaon au molo so pajuppang sadari dohot ho
dai ni gula paet di dila 
ai molo so di lambukku ho ito
dai ni gula paet di dila 
ai molo so di lambukku ho ito

reff
dang margabus au ito 
aku cinta kamu 
dang hata hatakku ito 
aku sayang kamu

ai holan ho do di rohakki
hodo hutodo saut dia au
hodo hupillit nalao di au