#Daerah

Lirik Lagu Minang Salam Barayo ~ Anyqu, Adim MF, Aidill, Pinki Prananda

Anyqu, Adim MF, Aidill, Pinki Prananda

Sa ayun sapabimbiangan
Mamak jo kamanakan
Malapeh bulan ramadan
Salam bajawak kamanangan

Barayo dikampuang kito
Adaik budayo di tanah bundo
Bajawak tangan saliang basuo
Arek ganggam saliang manyapo

Salam ba Rayo dari Minang Kabau
Dibukak kulek katupek gulai kapau
Bacanda gurau jo sanak dari rantau
Nan lah pulang Minang maimbau

Salam ba Rayo Dari Minang Kabau
Bajawak tangan saliang manjambau
Bacanda gurau jo urang rantau
Nan lah pulang Minang maimbau
Bacanda gurau jo urang rantau
Nan lah pulang Minang maimbau

Karak rapuah si karak kaliang
Basambuang manihnyo panyiaram
Baputa kampuang jo bakuliliang
Minang Kabau babagi salam