#Rohani

Buku Ende No. 765 Nang Pe Munsat Angka Dolok

HKBP

1
Nang pe munsat angka dolok nang humuntal pe ro bean i
ndang tagamon olo munsat asi roha ni Jahowa i,
Nang pe mago sogot langit nang pe mago dohot tano i
Ndang tagamon olo muba na nidokNa di hataNa i.
Hot do asi ni rohaNa, ro di saleleng-lelengna
Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do
Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho.
Hot do asi ni rohaNa, ro di saleleng-lelengna
Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do
Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho hot do i saut do i.