Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 654 Marpungu Sude

1
Marpungu sude mangido tu Tuhanta
Asi ni rohaNa nang lomoNa i,
Naeng pasohotanNa do parungkilonta
Sai ramotanNa do HuriaNa i.

2
Diparmudumudu Tuhanta do hita,
Sai diiringiring HuriaNa i,
PanumpahionNa do pamonang hita.
Jahowa Debata na sungogo i.

3
Tapuji Tuhanta na pamonang hita,
Huhut tumangianghon Huria i,
Asa monang di sude parungkilonna,
Pasangap Tuhan salelengna i.