Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 608 O Betlehem Na Metmet I

1
O Betlehem na metmet i, boasa modom ho,
Humirdophirdop bintang i, hohom marnida ho.
Alai ro sian ho do, panondang na tongtong
Na pinarsinta nasailaon, sorang di borngin on.

2
Na sorang do di borngin i, Kristus Tuhanta i,
I do na pinaboa ni, bintang natiur i.
Parangan pardisurgo, mamaritahon i,
Sangap di Debatanta i, dame di tano on.

3
Hohom so pamotoan, do saut baga-baga i,
Sian banua ginjang ro, KristusTuhanta i.
Portibion ramun do, binaen ni dosa i
Tu angka na manjangkon do, ro Sipalua i.

4
O Anak na badia i, ro Ho tu hami be
Bongoti daging tondi i, parbadiai sude.
Barita na ummuli, hutangi hami be
Sorang ma Ho di ngolungki, Ale Immanuel.