#Daerah

Lirik Unang Maila Ho

Arghado Trio

*
Unang unang sai paksa au
Unang sai paksa au inang
Patupa pangidoan mi
Na sotuk ni gogokki manggohi na dirohami

**
Unang unang maila ho 
Unang mailaho inang
Di ngolu na humurang i
Turpuk sijalooni auhonma di ngolumi

Reff
Dang na so pinarsinta namararta
Patamba hasangapon di ngolunta
Inang soala roha patupahon i sude
Gogoi dainang martangiang
Mangido asi sian Tuhan

**
Unang unang maila ho 
Unang mailaho inang
Di ngolu na humurang i
Turpuk sijalooni auhonma di ngolumi

Reff
Dang na so pinarsinta namararta
Patamba hasangapon di ngolunta
Inang soala roha patupahon i sude
Gogoi dainang martangiang
Mangido asi sian Tuhan