Lirikanmu

Senada Trio

Lirik Dia Do Parsilap Nion

Di tikki rap hita nadua
Soadong be na hurang
Hape holan parsatokkinan do
Dibaen ho pargaulanta
Soadong hubaen nasala
Lao doho somarbarita...

##
Molo adong pe au na hurang
Denggan hita marsisukkunan
Unang holan sitau monang mu
Lao doho songon alogo
Molo na adong na asing
Unang baen songonon carami

Reff.
Aha salakku tuho ito
Munggil roham dang maralasan
Didia do ito parsilap nion
Di gotap ho harapan hi tuho

Back To ##

Back To Reff

Back To Reff

Di gotap ho harapan hi tuho

Di gotap ho harapan hi tuho