Lirik Sapala

Oleh Jhon Kenedy Nadeak
Kategori Daerah
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 09-04-2021 

Lirik Sapala 

Sapala...

naung huhokkop cintaki

hohhokkop do ito

Unang be marmeam manang gait

Ho di janji ta i

 

Sapala...

naung hutodo ikkon ho do dongan ki...

Unang be marmeam...

Unang be marmeam-meam ho hasian.

 

Molo tung na hurang

malo au manubut rohami

Unang ma pittor mangido sirang ho

Anju au di sasude na akka hahurangan hi

Ido labana na marsihaholongan i

Unang be marmeam

Unang be marmeam-meam ho hasian

 

~~~~~~~

 

Sapala...

naung hutodo ikkon ho do dongan hi...

Unang be marmeam...

Unang be marmeam-meam ho hasian.

 

Molo tung na hurang

Malo au manubut rohami

Unang ma pittor mangido sirang ho

Anju au di sasude na akka hahurangan hi

Ido labana na marsihaholongan i

Unang be marmeam

Unang be marmeam-meam ho...

 

Molo tung na hurang

Malo au manubut rohami

Unang ma pittor mangido sirang ho

Anju au di sasude na akka hahurangan hi

Ido labana na marsihaholongan i

Unang be marmeam

Unang be marmeam-meam ho...

Hasian

Unang be marmeam

Unang be marmeam-meam ho...

Hasian