Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 567 Na Mora Do Tuhanta I

1
Na mora do Tuhanta i, jala parholong situtu
Na basa mangalehon pangido ma tu Tuhan i,
sian hamoraonNa i tu ho
pasahatonNa mardongan las ni roha

2
Na ro do hami o Tuhan, marsomba tu habangsaMi
tangihon pangidoan, patogu rohanami be
nang pangkirimonnami pe,
unang luangan hami, manang tarhirim hami.

3
Tu Ho do artanami i, di Ho puji-pujian i
Sai ro ma Ho tu hami
Nang ro pe parungkilon i sai hot do pasupasumi
Mangkorhon tuanami nang hamonangannami.

4
Na mora situtu do Ho, sai tong do disarihon Ho,
Na ringkot i di hami
Rade haroan bolon i, na di banua ginjang i.
Sonang ma tondinami, nang dohot ngolunami.