Lirikanmu

THE BTeS Trio

Lirik Manis Dibibir

Tung las do rohakki da hasian 
Dung didokkon ho holong roham tu au
Sonang do rohakki di tikki i ito 
Huhut sai mallobok tarottokki 

Hape di naso panagaman ki 
Tarbereng au ho dohot si doli i 
Tarboto ma holan manis di bibir do hape 
Holong ni rohami da hasian

Reff :
Ai sandiwara do 
Dibahen ho tu au salelengon
Sugari ma tibu
Di dokkon ho naso holong roham 
Dang taonokku na haccit on ale ito
Kecewa hian au tuho 
Alani pambahenan mon
Tu sadai maho ito....
Padao ma sian lambukki