Lirikanmu

Stara Voice

Lirik Siborongborong Nauli

Bege hamu amang  dohot inang
Nang tu sude hinahilongan
Tano namartua nung tarbarita
Tarbarita sahat tu bariba

Siborongborong ido tahe goarna
Uli rupana husus tarsongon bunga
Nang pangisina lambok jala lasroha
Laho marnida

Reff..
Siborongborong da nauli
Tano namartua hatubuanki
Nga tarbarita ho di luat portibion
Dihinadengganni tano nang
Haumai

Tung sotarlupahon be salelengni ngolungki
Ai tangiang do manjaga ho Tuhan i mamasumasu
Sai anggiat ma ture
Siborongborong tano namartua