Lirikanmu

Nabasa Trio

Lirik O... Dina

Tung So Hurippu Do
Tung So Hurippu Do Ito
Di Ose Ho Sude
Padanta Naung Ta Pudun I

O... Dina
Boasa Ma Tung Songoni Ho Tu Au
O... Dina
Paet Nai Pambahenan Mon Na Lagu.

Ho Do Mandok Tu Au
Ho Do Mandok Na Uju I
Mansai Holong Roham
Mansai Holong Roham Tu Au

O... Dina
Didia Do Na Ni Dok Mi Hasian
O... Dina
Marsapata Tu Ho Ma Au
Da Ito...

Hape Nunga Marlima Taon Ito
Hita Naung Mardongan I
Tung So Tagam Do Rohaki Ito
Ingkon Tinggalhonon Mu Au

So Ada Na Sala (Soada Na Sala.)
Na Hubahen Tu Ho
Soada Na Hurang(Soada Na Hurang.)
Pambahenanhi Tu Ho

Hape Lao Do Ho Ito Da Hasian
Manadinghon Au
Tinggalma Hape Si Baoa Adi On
Na Pogos On.

Ho Do Mandok Tu Au
Ho Do Mandok Na Uju I
Mansai Holong Roham
Mansai Holong Roham Tu Au

O... Dina
Didia Do Na Ni Dok Mi Hasian
O... Dina
Marsapata Tu Ho Ma Au
Da Ito...

Hape Nunga Marlima Taon Ito
Hita Naung Mardongan I
Tung So Tagam Do Rohaki Ito
Ingkon Tinggalhonon Mu Au

So Ada Na Sala (Soada Na Sala.)
Na Hubahen Tu Ho
Soada Na Hurang(Soada Na Hurang.)
Pambahenanhi Tu Ho

Hape Lao Do Ho Ito Da Hasian
Manadinghon Au
Tinggalma Hape Si Baoa Adi On
Na Pogos On.