Lirikanmu

Trio Lasidos

Lirik Manggadis Gogo

Naung hu ula do manggadis gogo.
Las ni ari manang udan so huhilala.
Suda do gogo hi da naniula so nanggo tarida.

Naung hu ula do marboniaga.
Marsabulan au sipata di huta ni deba
Suda do i sude da na niomo.
Sonanggo teba.

Soro ni ari hi.
Da bagian hu lapung i.
Tudia pe so tampil au.
Tu aha pe so bolas au tahe.

Tudia nama au lao.
Mangalului ngolu i.
Tu dolok pe so sakkot au.
Tu rotuan pe so tean au tahe.

Mangula au marulak loni.
Suda do arang so hippal bosi.

Naung hu ula do marrude rude.
Nang sipata tonga borngin.
Mulak tu jabu.

Suda doi sude da na hinokkop.
So nanggo tarida.

Soro ni ari hi.
Da bagian hu lapung i.
Tudia pe so tampil au.
Tu aha pe so bolas au tahe.

Tudia nama au lao.
Mangalului ngolu i.
Tu dolok pe so sakkot au.
Tu rotuan pe so tean au tahe.

Mangula au marulak loni.
Suda do arang so hippal bosi.

Naung hu ula do marrude rude.
Nang sipata tonga borngin.
Mulak tu jabu.

Suda doi sude da na hinokkop.
So nanggo tarida.

Suda doi sude da na hinokkop.
So nanggo tarida.