Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 471 Hupillit Jesus Donganki

1
Hupillit Jesus donganki, lao mangoloi Ibana.
Nang muruk pe torop disi, labangku do Ibana.
Di Ho ngolungku, ro diajalhu, Jesus di Ho au, mate, mangolu.
Di Ho ngolungku, ro diajalhu, Jesus di Ho au, mate, mangolu.

2
Arga ditobus tondingki, na mate do Ibana,
Ngolungku hubaen upa nii, lao mangoloi hataNa
:,:Di Ho ngolungku…

3
Rohangku baen ingananMi, patiur ma langkangku,
Huhatindangkon ma disi: Ho Jesus palitongku,
:,: Di Ho ngolungku…

4
Mangkophop goarMi dison, sai i las ni rohangku.
Dung sahat au di surgo i, sai tongtong do dohononku:
Jesus ngolungku, hatuaonku, Jesus di Ho au nasa diringku.
Jesus ngolungku, hatuaonku, sangap di Ho, Jesusku, Tuhanku!